Zwarte roodstaart

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
De zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) is een trekvogel en komt van half maart tot oktober in Nederland en België voor, voornamelijk in stedelijke gebieden. Een enkeling blijft overwinteren.

Nestkasten geschikt voor de zwarte roodstaart:

Was ist das? Kreuzen Sie "Remember Me" an, um auf diesem Computer angemeldet zu bleiben und künftig Ihren Warenkorb anzusehen ohne sich anzumelden.